Igor Gusarski, lekarz rodzinny

Badania sportowców

BADANIA SPORTOWCÓW do 23 r.ż.

  • posiadam stosowne uprawnienie wydane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
  • możliwość orzeczenia podczas jednej wizyty, jeżeli będą wszystkie niezbędne dokumenty i badania
  • usługa odpłatna
  • rejestracja 733 00 33 33 pon-sob 8:00-18:00

Przebieg badania i orzeczenia:

  1. Umówić się na wizytę tel. 733 00 33 33. Poinformować jaki rodzaj sportu jest uprawiany.
  2. Pobrać ankietę sportowca (należy nacisnąć na podkreślony wyraz), uzupełnić ją razem z rodzicem/opiekunem prawnym. Ankieta powinna być podpisana przez rodziców i ewentualnie przez sportowca.
  3. Wykonać badania laboratoryjne 1 raz/rok: morfologia, OB, mocz og (możliwe w każdym laboratorium) i wykonać ekg (możliwe w każdym ośrodku zdrowia lub przychodni).
  4.  Przyjść na wyznaczony termin badania razem z ankietą, wynikami, rodzicem lub trenerem (dotyczy dzieci), książeczką sportowca, jeżeli jest.
  5. Badanie i orzeczenie lekarskie z wpisem do książeczki sportowca.
  6. Wyjątkowo: dodatkowe badania lub konsultacje.

Orzekać o uprawianiu określonego rodzaju sportu może wyłącznie lekarz o odpowiednich kwalifikacjach. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego Dz.U.11.88.502 → z dnia 28 kwietnia 2011 r. § 2: specjalista medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. Więc nie może orzekać lekarz bez ww kwalifikacji (lekarz rodzinny, pediatra, ortopeda, inny). Więcej na www.ptms.org.pl